vrijdag 4 oktober 2013

ZOOM | Impasto

De designer Nikolaj Steenfatt uit Kopenhagen heeft een collectie hanglampen, stoelen en krukjes gemaakt uit een mengsel van koffiekorrels, zaagsel en dierlijke lijm.
Hij heeft een biologisch afbreekbaar composiet bedacht dat hij Impasto noemt; naar de verftechniek waarbij dikke lagen verf worden aangebracht.

Het mengsel wordt gemaakt door afvalmateriaal zoals zaagsel, houtsnippers en dierlijke lijmen met water en kleurpigmenten te mengen. Het mengsel wordt tot ‘deeg’ gekneed, vervolgens geperst, gerold en gevouwen in vlakke platen en daarna vacuümgevormd tot lampen, stoelen en krukken.
“De ontwikkeling van het productieproces wordt aangedreven door een idee van een proces dat is aangepast aan de industrie, maar een unieke uitkomst heeft alsof het product handgemaakt is.”; zegt Steenfatt.

Steenfatt voltooide het Impasto project terwijl hij aan de Koninklijke Deense Academie voor Schone Kunsten – School of Design studeerde.


Copenhagen designer Nikolaj Steenfatt has created a range of pendant lights, chairs and stools made from coffee granules, sawdust and animal glue. Steenfatt created a biodegradable composite which he named Impasto, after the similarly named painting technique of applying thick layers of paint.

He creates the composite by mixing together waste materials including sawdust, wood chippings and animal glues with water and coloured pigments. The mixture is made into a dough, pressed, rolled and folded into flat sheets, and then vacuum-formed to create the range of chairs, stools and pendants.
"The development of the production process is driven by an idea of creating a process that is adaptable to the industry, but has a unique output as if it was handmade," said Steenfatt.

Steenfatt completed the Impasto project whilst studying at the Royal Danish Academy of Fine Arts - School of Design.

SOURCE : dezeen.com, Nikolaj Steenfatt