donderdag 30 januari 2014

INSPIRATION | Love This Sofa!

Designer Jaime Hayon creërde deze schoonheid voor Fritz Hanzen.  Verkrijgbaar in onder andere 'light grey' en 'pale pink'.  
Het creëren van FAVN is een experimentele dialoog geweest. Denken met holistische visie, discussiëren over wie we zijn en hoe we leven. Terug naar een menselijke aanpak en tegelijker tijd innovatief zijn en risico’s nemen. "Ik wilde een vorm creëren die je omarmt, iets heel organisch – dat is de reden dat we het ontwerp FAVN hebben genoemd”; Zegt Jaime Hayon. 


The designer Jaime Hayon created this beauty for Fritz Hanzen. Avalible in 'light grey' and 'pale pink'.
Creating FAVN has been an experimental dialogue. Thinking in a holistic approach, discussing who we are and how we live. Back to the human approach, while being innovative and taking risks. "I wanted to create a form that embraces you, something really organic – that’s why we named it FAVN."; says Jaime Hayon.SOURCE: Fritzhansen.com, Favn Sofa by Fritz Hansen