vrijdag 26 september 2014

CONSCIOUS LIVING | A Garland With A Good Story

Conscious living is een nieuwe categorie waaronder ik posts zal gaan publiceren. Vaker  koos ik onderwerpen en merken om over te schrijven met dit 'motto' in gedachte, maar ik wil het nu iets specifieker onder de aandacht brengen. Concious living gaat over bewust leven, nadenken wat voor een effect dat product of die dienst op mens en natuur heeft. En als ik eerlijk ben, ik leef niet geheel 'groen', maar ik probeer (zeker wanneer dat niet te veel extra moeite kost!) de meest duurzame optie te kiezen. Bewuster keuzes maken kan op veel manieren en in veel facetten van je leven!  Denk bijvoorbeeld aan interieur; merken zoals By Mölle en een webshop zoals Stockhome of aan mode; een merk als Stella McCartney en KUYICHI, en minder bekend Awamaki. Het ene merk of bedrijf staat voor productie zonder giftige stoffen, het andere heeft diervriendelijkheid hoog in het vaandel staan en een ander bedrijf vindt de arbeidsomstandigheden erg belangrijk! Door deze nieuwe categorie wil ik bedrijven, merken of producten een spotlight geven of wil ik tips met jullie delen om zo bewuster te gaan leven!

Deze post gaat over een van de 'Return to Sender' producten van de Hema. Return to Sender zorgt ervoor de arbeiders onder goede omstandigheden producten produceren en daar een goed loon voor krijgen. 
Ik heb een kleurrijk, prachtig afgewerkte slinger gekocht, die heel leuk is om te gebuiken voor een feestje of om in een kinderkamer op te hangen! Een mooi product mét een goed verhaal, daar willen wij meer van!  

Deze slinger van milieuvriendelijk papier wordt gemaakt door een klein papierbedrijfje dat gevestigd is in Kathmandu, Nepal. Namrata Dhakhwa richtte de organisatie op om in het door mannen gedomineerde Nepalese leven, werkgelegenheid te bieden aan vrouwen. Het papier van de slinger is gemaakt van bast van de plant 'Lokta' uit de Himalaya. Dankzij de papierproductie genereren de vrouwen een eigen inkomen en kunnen ze bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en hun families. 
Bekijk HIER de Return to Sender collectie van de Hema. 


Conscious Living is a new category for which I will be publishing articles. I used to pick topics and brands with this 'motto' in mind, but now I want to bring it into focus more explicitly. Conscious living revolves around thinking about the effect that products and services are having on others humans and the environment. Honestly speaking, my life is not entirely 'green', but I try to (especially when it involves just a small effort!) pick the most sustainable option. Conscious choices can be made in many aspects of life! For example, think about your interior, with brands such as 
By Mölle and webshops like Stockhome; or about fashion, with brands like Stella McCartneyKUYICHI, and the less well-know Awamaki. The one brand or company focusses on production without toxic chemicals, the other on animal-friendliness, and still another puts emphasis on working conditions! Using this new category I want to put companies, brands and products in the spotlight and share tips for conscious living! 

This post is about one 
Hema's 'Return to Sender' products. Return to Sender makes sure that workers receive a decent wage, while enjoying good working conditions.
I bought a colourful, beautifully finished garland, great for parties or playroom decoration! An amazing product with a good story, we need more of those!

This garland of environmentally friendly paper is made by a small paper company in Kathmandu, Nepal. Namrata Dhakhwa founded the company to provide employment to women in the male-dominated Nepali culture. The garland's paper is made using the bark of the Himalayan 'Lokta' plant. Thanks to the paper production, the women can generate their own income and build a better future for themselves and their families.
Click HERE to have a look at the entire collection of Return to Sender at Hema.nl.

 
SOURCE: ACTproductions blog and Hema.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten