vrijdag 20 februari 2015

GIVEAWAY | Studio Snowpuppe

Een tijdje geleden hebben jullie op mijn Instagram al kunnen zien dat ik foto’s heb gestyled van de nieuwe lampen van Studio Snowpuppe. Deze foto’s zijn geschoten om de lancering van the nieuwe Moth Gradient Light Blue en Gradient Gold te vieren!! En wat is ‘vieren’ zonder cadeautjes?! Studio Snowpuppe en Stockhome geven beiden lampen weg! 

READ MORE: 


Vanaf vandaag kan je mee doen met deze giveaway. De licht blauwe gradient Moth! Spelregels: 
- Regram of deel een van de giveaway foto’s op Facebook of Intagram en tag mij @actproductionsblog! + plaats daarbij een reactie waarom je de lamp zou moeten winnen. Originaliteit zorgt voor extra punten;) en voeg de hashtag '#StockhomeLovesStudioSnowpuppe' toe. 
- Volg Stockhome op Intagram (@stockhomeshop) of op Facebook 
- Volg Studio Snowpuppe (@studiosnowpuppe) op Intagram of Facebook Dus ik zie wie de foto’s heeft ge-regramed en kijk vervolgens na of je Stockhome en Studio snowpuppe volgt. Jammer genoeg ben ik zelf uitgesloten van deelname…:( 

UPDATE: This giveaway will close friday february 27th ! Winner will be announced saturday 28th! 

Een mini interview met de designers zodat je ziet wat hun motiveert wat hun passie is:

- De blauwe en gouden Moth zijn een prachtige aanvulling op de Moth collectie. Wat is jullie inspiratie geweest bij het ontwerpen van deze twee lampen? 
Studio Snowpuppe bestaat sinds 2010. In het begin worden onze lampen vaak vergeleken met macarons, vanwege de pastelkleuren. In 2015 komen wij met een aantal grotere lampen van wit papier en een aantal lampen gemaakt van hout fineer. Deze nieuwe gradient kleuren sluiten mooi aan op deze nieuwe stap! 

- Van IJsland tot Frankrijk, van Scandinavië tot Australië, Studio Snowpuppe is een zeer geliefd merk! Wat trekt iedereen tot jullie lampen? 
De lampen zijn ontstaan uit een gedeelde passie voor ontwerpen, een liefde voor de natuur en passie voor elkaar. Met onze ontwerpen proberen we dicht bij de natuur te blijven en daarmee hopen we mensen te inspireren en in contact te brengen met de natuur. De lampen zijn opgebouwd uit geometrie en verhoudingen die heel dicht staan bij wat mensen van nature mooi vinden. Bijna alle verhoudingen in de Chestnut lamp benaderen de gulden snede, een verhouding die je overal in de natuur terug kunt vinden. Wij denken ook dat er steeds meer waardering komt voor producten die met aandacht door mensen met de hand worden gemaakt. Machines zijn handig en je kunt er dingen mee doen die mensen niet net zo snel of net zo nauwkeurig kunnen doen, maar andersom kunnen mensen dingen maken die niet door machines gemaakt kunnen worden. 

- Studio Snowpuppe heeft een kenmerkende en eigen stijl, hoe blijven jullie verbazen, verassen en innoveren zonder saai te worden? 
Het belangrijkste voor ons is dat we er zelf plezier uit halen en er een uitdaging in blijven zien. Het ontwerpen van nieuwe producten moet een ontdekking blijven. Onze inspiratie is de natuur en met onze handen dingen maken. Dingen die vast staan en waarbinnen iets nieuws kan ontstaan zijn: het gebruik van natuurlijke materialen zoals papier en hout, eenvoudige vormen met natuurlijke verhoudingen, constructies uit minimale middelen. 

- Wat kunnen we nog van jullie verwachten? 
We hebben nog een aantal leuke ideeën liggen voor nieuwe lampen. We gaan ons ook met maatwerk lampen voor projecten bezig houden. Zo gaan we bijvoorbeeld iets spannends doen met de Signature lamp, waardoor we echt hele grote lampen kunnen aanbieden in allerlei vormen. Daarnaast lijkt het Kenneth heel leuk om een stoel van hout te ontwerpen. Nellianna heeft het papercutten ontdekt en misschien doen we hier in de toekomst iets mee.


English: 

A while ago you could see on my Instagram that I styled photo’s of the new lamps by Studio Snowpuppe. These photos where taken to celebrate the launch of the new Moth Gradient Light Blue and Gradient Gold!! And what is a celebration without gifts?! Studio Snowpuppe and Stockhome are both giving away lamps! Starting today you can participate in this giveaway. The light blue gradient Moth! 

Game rules
- Regram or share one of the giveaway images on Facebook or Instagram and tag me @actproductionsblog! + add a comment telling us why you should win the lamp. Bonus points for originality ;) 
- Follow Stockhome on Instagram (@stockhomeshop) or on Facebook - Follow Studio Snowpuppe (@studiosnowpuppe) on Instagram or Facebook I’m going to look at who regramed the photos and check if you follow Stockhome and Studio Snowpuppe. It’s just a pity I can’t participate myself… :( 

A mini interview with the designers to show what motivates their passion. 

- The blue and golden Moth are wonderful additions to the Moth collection. What has been your inspiration while designing these two lamps? 
Studio Snowpuppe started in 2010. In the beginning our lamps were often compared to macarons, dus to their pastel shades. In 2015 we’re introducing a number of larger lamps made of white paper and a number made of plywood. These new gradient colors match this new move!

- From Iceland to France, and Scandinavia to Australia, Studio Snowpuppe is a much loved brand! What is the attraction to your lamps? 
The lamps originated from a shared passion for design, a love of nature, and a passion for each other. With these lamps we try to stay close to nature and through this, to inspire persons to draw close to nature. The lamps are build on geometrical shapes and ratios which are very close to what humans are naturally drawn to. Almost all of the ratios in the Chestnut lamp approach the golden ratio, a relationship which you can find throughout nature. We think that there is increasing appreciation for carefully crafted handmade products. Machines are practical and they can be used to do things faster and more precise than men can, but on the other hand, humans can create things that are impossible for machines to make. 

- Studio Snowpuppe has a remarkable and very own style, how will you continue to amaze, surprise and innovate without becoming dull? 
For us the most important think is to enjoy yourself and keep challenging yourself. Designing new products must remain an exploration. Our inspiration is nature and hand design. Things that are fixed and in which something new can be created are: the use of natural materials such as paper and wood, simple shapes with naturally occurring ratios and constructions with minimal means. 

- What else can we expect from you? 
We have a number of great ideas in mind for our lamps. We’re also going to create custom made lamps for projects. For example, we going to do something exciting with the Signature lamp, which will lead us to offer very large lamps in all kinds of shapes. Besides that, Kenneth is looking forward to designing a wooden chair. Nellianna discovered paper cutting and perhaps we’ll use that in the future.


SOURCE: Actproductions Blog

6 opmerkingen:

 1. Could I leave a comment here?

  The lamp reminds me a delicious meringue - soft as a light, fluffy clouds... I'm (like my grandmother) a little fairy in baking meringues, so the lamp would fit perfectly to my passion for confectionery... (And, perhaps, will illuminate if necessary? ;))

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Yes you can! But it would be great if you entered via IG or FB.
   Good luck!

   Verwijderen
  2. I entered via FB - Marta Rusek-Cabaj ;)

   Thank You for a great fun! :)

   Verwijderen
 2. Is het al zaterdag!? (: wat zou ik graag mijn vriendinnetje mee verrassen☺️

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je vriendinnetje heebt een goed vriendje aan jou! Mét goede smaak;)
   Als je via FB of IG terug te vinden bent maak je zeker kans!!

   Verwijderen
  2. Haha hou van strak en design is ons huis ook past er goed bij!;) ja doe mee op Instagram ☺️ Ronn121 ben benieuwd vandaag✌️

   Verwijderen