vrijdag 31 oktober 2014

CONSCIOUS LIVING | The Organic Sheep


De schapenvellen van The Organic Sheep zijn een zeer speciaal product. De vachten zijn met aandacht geselecteerd en behandeld, dit is iets waar je misschien niet over na denkt wanneer je een schapenvel aanschaft, maar The Organic Sheep werkt dus bijvoorbeeld niet met het schadelijke chromium tijdens het looien. De schapenvellen zien  er prachtig uit gedrapeerd over een stoel, bank of op de vloer. Ze verwarmen je en geven een Scandinavische touch aan je interieur.

Schapenvellen van The OrganicSheep zijn verkrijgbaar bij Stockhome.nl, en nu met de code ‘conscious living’ krijg je 20% op een schapenvel. Vermeld bij je bestelling naar welke kleuren je op zoek bent! Want ‘grijs’ is er met krullen, en zijn lichte en donkere variaties, ect.


This product from The Organic Sheep is something very special. The skins are chosen carefully and treated carefully. This is something you might not consider when buying a sheepskin, but The Organic Sheep for example does not work with detrimental chromium in the tanning process.
 The sheep skins look amazing draped on a chair, couch or on the floor. They provide warmth and  provide an attractive Nordic look.

Sheep skins from The Organic Sheep are available at Stockhome.nl, and now with the discount code ‘conscious living’ you get 20% off! Write what kind of color you are looking for when ordering your sheep skin, because there is ‘grey with curls, a dark grey, a lighter grey, ect.

READ ON..
De schapenvellen van het IJslandse schaap onderscheiden zich door hun lange haren en grote kleurvariatie. De vachten combineren topkwaliteit met een ruig uiterlijk. De wol van de IJslandse schapen bestaat uit twee typen haren; dek- en ondervacht. De dekvacht bestaat uit lange haren van ongeveer 15-25 centimeter en is ruw. De ondervacht bestaat uit korte, zachte en elastische haren. De twee haarsoorten samen geven de vacht zijn kenmerkende en prachtige uitstraling.   

Het IJslandse schaap is een robuust ras dat in de vrije natuur leeft. Het bijzondere karakter van het wol is het resultaat van aanpassingen aan het ruwe IJslandse klimaat. De lange haren beschermen het schaap tegen vocht, terwijl de korte haren het dier warm houden.   

IJslandse schapen zijn er in vijf kleuren, namelijk, bruin, grijs, zwart, wit, en een gevlekt wit/zwart. Geen enkele vacht is hetzelfde. Doordat witte wol het gemakkelijkst geverfd kan worden, zijn in de meeste plaatsen op aarde de andere kleuren eruit gefokt.  In IJsland worden de schapen gehouden voor het vlees, waardoor de kleuren behouden zijn gebleven.

Bij het looien van de huiden van The Organic Sheep wordt de nadruk gelegd op het behoud van de natuurlijke eigenschappen van de vacht. Daarom worden er geen kunstmatige kleuren of schadelijk chromium gebruikt tijdens het looien. Hierdoor zijn de schapenvellen goed voor de natuur en voor personen met een huidallergie. Alle stappen van het leerlooi proces voldoen aan de EU standaarden betreffende natuurbescherming. De fabriek is ook gecertificeerd. (ISO 9001: 2000).

De schapen in IJsland hebben zware weersomstandigheden doorstaan, dus ook bij jou thuis kunnen ze tegen een stootje! Maak je af en toe licht vochtig zodat het schapenvel in een goede conditie blijft!


Decoration Skins of Icelandic lamb is distinguished by two things, the unusually long hair and the varying natural colors. The skins combine outstanding quality and a wild original appearance. The Icelandic sheep wool is composed of two types of hair, guard hairs and undercoat. Top coat is long, between 15 and 25 cm, and is a little rough in it. Undercoat is short, soft and elastic. These two types of hair together, gives the skin a special and beautiful appearance.

The Icelandic sheep is a robust breed that is born and lives freely in the nature. The wool's unusual character is the result of centuries of adaptation to the harsh Icelandic climate. The long hair protects the sheep's skin from moisture while the short hair keeps the animal warm.Icelandic lamb comes in five natural colors, brown, grey, black, white, and a spotted white/black. It is said that there are not two skins that are alike. Since white wool is best suited for coloration - the natural color shades have been bred away most other places in the world. In Iceland, they in turn preserve the original sheep which provide much meat and the colors have been allowed to remain natural.By tanning / processing of the skins The Organic Sheep emphasis on retaining the skin's natural properties. Therefore we use no artificial color or Detrimental chromium in the tanning. Without these chemicals the lambskins are both skin allergy and nature friendly. All processes in the tanning process meet EU standards for the conservation and protection of our nature. The factory is also ISO certified. (ISO 9001: 2000).

Sheep in Iceland experience quite some heavy weather conditions, so you don't have to worry about having to treat them super carefully at home! Once in a while make the a bit moist so the sheep skin will remain being in good condition.  
SOURCE: This post was written in collaboration with Stockhome.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten